Ons Onderwijs

Onderwijs
Wij bieden modern onderwijs: gedegen en gestructureerd. Enerzijds gericht op het verwerven van kennis en anderzijds op de individuele mogelijkheden van uw kind. Er is aandacht voor zelfstandig (leren) werken en samenwerken. De leerkrachten bepalen op basis van het jaarprogramma wat zij aan onderwijs aanbieden. Leidend zijn hierbij de wettelijk vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs: dat wat de kinderen na acht jaar moeten kennen en kunnen. Wij hoúden ons daaraan. Als je kind een achterstand oploopt, is ons doel die achterstand in te lopen. Als een kind sneller wil dan gemiddeld, dan is daar ruimte voor. Altijd rekening houdend met de mogelijkheden van je kind.

 

Veiligheid
Wij werken met basisgroepen, die ieder een eigen schoolkamer als thuisbasis hebben. De basisgroep vormt de veilige plek voor je kind en staat onder leiding van een 'eigen' leerkracht. De kinderen komen in de schoolkamers bij elkaar om de dag te beginnen en af te sluiten. Daarnaast krijgt je kind de les- en werkinstructies in de schoolkamer. De leerlingen kunnen zich altijd terugkeren naar de schoolkamer of zich er even in terugtrekken.

 

Sociale vaardigheid
Kinderen willen zich graag breder ontplooien. Daarom wordt groepsoverstijgend werk uitgevoerd in een gemeenschappelijke werkruimte: de unitruimte. Hier ontmoet je kind leerlingen uit dezelfde leeftijdsgroepen (onder-, midden- en bovenbouw) uit andere schoolkamers. Jouw kind leert zelfstandig werken, maar kan ook andere leerlingen raadplegen of helpen. Dit bevordert de sociale ontwikkeling van de leerling.

 

Inspectie
In mei 2016 is de onderwijsincpectie voor de 4-jaarlijke inspectie langsgekomen. Zij waren zeer te spreken over ons onderwijs. Het rapport van hun bevindingen vind je hier.

Nieuws

Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!

 

Kinderboekenweek

Website vernieuwd

Op de valreep voor de herfstvakantie is de nieuwe site van Het DOK gepubliceerd. 

Het portaal voor ouders wordt in oktober geactiveerd. Je ontvangt als ouder een bericht hierover in je mailbox.

Fijne week

 

Kalender

Kerstvakantie
December 23Continue reading
1e kerstdag
December 25Continue reading
2e kerstdag
December 26Continue reading
Oudejaarsdag
December 31Continue reading
Nieuwjaarsdag
Voorjaarsvakantie
February 24Continue reading
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2e Paasdag
Meivakantie
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences
Loading...