Aanmelden en toelaten

Kennismaken
Als je belangstelling hebt voor onze school, ben je van harte welkom voor een rondleiding met de directeur van de school. Tijdens deze rondleiding word je geïnformeerd over ons onderwijs.

 

Het (voor) aanmeldingsformulier 2019 DOK.pdf kun je hier downloaden en opsturen naar de school.

 

Voorlopige aanmelding

Het volledige aannamebeleid dat op Brede School Het Dok wordt gehanteerd, vind je hier Aannamebeleid Het Dok (januari 2019).pdf en dat beleid gaat in geval van strijdigheid boven deze tekst.

Kinderen kunnen vanaf drie jaar definitief worden aangemeld. Voor de derde verjaardag is er sprake van een voorlopige aanmelding. Vlak voor jouw kind drie jaar wordt, wordt door de school gevraagd of je de voorlopige aanmelding definitief wilt maken. Tevens word je gevraagd een aanvullende vragenlijst in te vullen. Na ontvangst van de definitieve aanmelding op school krijg je een ontvangstbevestiging met de datum van aanmelding. Binnen 6 weken krijg je schriftelijk een reactie met daarin het besluit of je kind geplaatst kan worden bij ons op school.


Indien deze termijn door schoolvakanties niet haalbaar is, wordt deze termijn automatisch met maximaal 4 weken verlengd. Tijdens de schoolvakanties wordt de post niet gelezen. De vakanties zijn terug te vinden in de kalender op deze website.

 

Wachtlijst
Of je kind bij ons geplaatst kan worden, hangt onder andere af van de groepsgrootte en de fysieke ruimte in ons gebouw. Basisschool Het DOK werkt met schoolkamers per groep en units per bouw. Vanwege de fysieke ruimte in de schoolkamers, hanteren wij een maximaal aantal leerlingen van 28 per groep in de groepen 3 t/m 8.

 

Vanwege het aantal schoolkamers dat de school tot haar beschikking heeft, kunnen er  ieder jaar in groep 1, maximaal 52 nieuwe kleuters instromen, oftewel 13 nieuwe kleuters per kwartaal. Op dit moment krijgen wij meer aanmeldingen van nieuwe kleuters binnen dan wij kunnen plaatsen.

 

Om te voldoen aan de wettelijke reactietermijn van zes weken werken we in de praktijk met aanmeldperioden van een maand. Alle aanmeldingen binnen een aanmeldperiode worden gelijk behandeld . Na afloop van de aanmeldperiode wijzen we plaatsen toe. Daarbij hanteren we de volgende voorrangsregels:

1.    Kinderen van wie een broertje of zusje op Het Dok al onderwijs volgt en die gebruik maken van de voorschoolse voorziening van Stichting SKO locatie Het Dok

2.    Kinderen van wie een broertje of zusje op Het Dok al onderwijs volgt

3.    Kinderen die in de gemeente Oegstgeest wonen in het deel ten westen van de snelweg A44 en die gebruik maken van de voorschoolse voorziening van Stichting SKO locatie Het Dok

4.    Kinderen die in de gemeente Oegstgeest wonen in het deel ten westen van de snelweg A44

 

De volgorde van plaatsing is als volgt:

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 1;

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 2;

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 3;

·         de aangemelde kinderen die voldoen aan voorrangsregel 4;

·         alle overige aanmeldingen.

 

De omvang van de groep leerlingen met voorrang kan zodanig groot zijn dat ook voor de groep met voorrang onvoldoende plek is. Er zal in dat geval geloot worden. Voldoen aan een voorrangsregel betekent dus niet automatisch dat je kind geplaatst wordt.

Mochten we geen plek hebben voor je kind, dan kun je er voor kiezen je kind op onze wachtlijst te plaatsen. Indien er een plek vrij komt, bijvoorbeeld i.v.m. een verhuizing, dan nemen we contact met je op.

 

 

Online aanmelden voor kennismaking

Wanneer je bij ons kennis wil maken en een vooraanmelding wil doen voor je kind, dan vragen we om onderstaande velden in te vullen. We nemen dan contact op om een datum voor kennismaken voor te stellen.

  

Met het invullen van onderstaand formulier is je kind dus niet automatisch bij ons aangemeld. Verder geldt dat aanmelden voor een plek op de basisschool niet automatisch plaatsvindt door aanmelden bij de Kinderopvang bij SKO, en andersom ook niet. Tijdig aanmelden voor Buitenschoolse Opvang kan via de site van SKO-Oegstgeest.

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!

 

Kinderboekenweek

9 oktoberLees verder
Website vernieuwd

Op de valreep voor de herfstvakantie is de nieuwe site van Het DOK gepubliceerd. 

Het portaal voor ouders wordt in oktober geactiveerd. Je ontvangt als ouder een bericht hierover in je mailbox.

Fijne week

 

13 oktoberLees verder

Kalender

Herfstvakantie
21 oktoberLees verder
Kerstvakantie
23 decemberLees verder
1e kerstdag
25 decemberLees verder
2e kerstdag
26 decemberLees verder
Oudejaarsdag
31 decemberLees verder
Nieuwjaarsdag
1 januariLees verder
Voorjaarsvakantie
24 februariLees verder
Goede Vrijdag
10 aprilLees verder
1e Paasdag
12 aprilLees verder
2e Paasdag
13 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...