Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang (overblijven)
Het DOK vindt het heel belangrijk dat de kinderen op school blijven eten, dit zorgt voor de nodige rust, regelmaat en gaat onderlinge verschillen tegen. Hiertoe biedt basisschool Het DOK samen met onze brede school partner SKO tussenschoolse opvang voor alle kinderen op school, 4 dagen in de week (op woensdag niet). Het overblijven is niet verplicht, wij hebben immers geen continurooster. Toch vragen we je het overblijven ten zeerste te overwegen op het moment dat je jouw kind bij ons op school plaatst.

 

Reglement Tussenschoolse opvang
Wat regelen wij? Tussen de middag blijft de leerling van Het DOK over. Dat houdt in dat zij in de middagpauze met elkaar lunchen. Ze nemen de lunch mee van huis. Het bestuur meldt dat, wanneer ouders hun kind(eren) laten overblijven, Het DOK een dienst verleent aan de ouders waarvoor betaling verplicht is. Via campinaopschool.nl kunnen ouders een zuivelproduct bestellen op 1 of meerdere dagen per week.

 

Hoe regelen we dat?

De ouder die een overeenkomst met Het DOK afsluit, regelt daarmee dat hun kind op school de lunch eet en de middagpauze op school doorbrengt. Het DOK heeft met Stichting Kinderopvang Oegstgeest een overeenkomst afgesloten waardoor de betaalde beroepskrachten (pedagogisch medewerkers) de leerkrachten ondersteunen bij de overblijf. De leerling eet de lunch met de leerkracht en een pedagogisch medewerker van SKO in het eerste kwartier van de pauze. De pedagogisch medewerker heeft daarbij de eerste verantwoordelijkheid. Na het eerste kwartier heeft de leerkracht een lunchpauze van een half uur conform de CAO van het primair onderwijs. De leerlingen gaan vervolgens met de pedagogisch medewerker naar buiten.

Het samen verzorgen van het eerste kwartier maakt dat er voor de leerling een vanzelfsprekende doorgaande lijn zit van de lessen naar de pauze. Dit geeft orde en rust, het eten en overblijven verloopt daardoor vlot en prettig voor de leerling.

 

Wanneer regelen we dat?
De tussen schoolse opvang georganiseerd in drie shifts van drie kwartier. De kinderen eten een kwartier en spelen een half uur buiten. Je geeft je kind zelf lunch mee.

 

Wat kost de tussenschoolse opvang?
De kosten zijn voor een schooljaar vastgesteld op € 195,-- per leerling. De prijs wordt aangepast als een leerling gedurende het schooljaar binnenkomt. De prijzen worden voor 1 augustus van het schooljaar voor het volgende schooljaar vastgesteld en bekend gemaakt.

 

Met ingang van 01-09-2019 gelden de onderstaande tarieven:

* 1 kind: € 195 per jaar

* 2 kinderen:  € 390 per jaar

* 3 kinderen:  € 585 per jaar

 

Hoe worden de kosten betaald?
De kosten worden betaald door middel van automatische incasso. De ouder machtigt Het DOK om de kosten te incasseren door het ondertekenen van de overeenkomst tussenschoolse opvang met de bijbehorende machtiging. Maandelijks wordt ééntiende deel geïncasseerd. In juli en augustus incasseren we niet. Het DOK verstuurt geen facturen.

 

Nieuws

Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!

 

Kinderboekenweek

9 oktoberLees verder
Website vernieuwd

Op de valreep voor de herfstvakantie is de nieuwe site van Het DOK gepubliceerd. 

Het portaal voor ouders wordt in oktober geactiveerd. Je ontvangt als ouder een bericht hierover in je mailbox.

Fijne week

 

13 oktoberLees verder

Kalender

Kerstvakantie
23 decemberLees verder
1e kerstdag
25 decemberLees verder
2e kerstdag
26 decemberLees verder
Oudejaarsdag
31 decemberLees verder
Nieuwjaarsdag
1 januariLees verder
Voorjaarsvakantie
24 februariLees verder
Goede Vrijdag
10 aprilLees verder
1e Paasdag
12 aprilLees verder
2e Paasdag
13 aprilLees verder
Koningsdag
27 aprilLees verder
Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...